Welkom bij ...
jeanette

 

Centrum van Licht
Jeanette Mennes

(030) 691 74 36

Awakening Your Light Body en Creativiteit: Jezelf vullen met Ziel: Ruimte, Licht, Kleur, Klank en Vorm

'Welkom. Ben je klaar ... Voor de die verandering, die energie van bevrijding waar je al zolang naar verlangt? Om je leven vorm te geven vanuit vrijheid, vanuit wie jij werkelijk, in Essentie bent?

Loop je al een tijdje op het spirituele pad en is creativiteit zoals schilderen, schrijven, muziek maken of kunst een belangrijk onderdeel in je leven of ben of begint het aan je te trekken, wil je er meer mee doen in combinatie met een bijzondere vorm van meditatie? Wil je meer verdieping, vernieuwing, stroming, creativiteit, vervulling, bezieling in je leven of werk?

Vul jezelf dan met de Awakening your Light Body. De ervaring leert dat het je meer brengt dan je je kunt voorstellen, als jij er ook toe bereid bent'

 

Inhoud:

 

Awakening Your Light Body is Jezelf vullen met Ziel: Ruimte, Licht, Kleur, Klank en Vorm

De Awakening Your Light Body is een parel onder de meditatieopleidingen. De Awakening Your Light Body is ontwikkeld in de 80-er jaren door Duane Packer (Daben) en Sanaya Roman (Orin) in Amerika en heeft een eigen ontwikkeling doorgemaakt in Amerika zelf maar ook in Europa.

 

Ontwikkeling van Awakening: Helen, vormgeven, creatieve kracht

Was de focus in het begin meer op healing, en het bewust creeren van je leven, nu krijgt die scheppende, creatieve kracht in het vorm geven een rol. Het bijzondere van deze opleiding is dat het elk terrein van je leven in beweging brengt waar jij ook maar je aandacht op richt. In wezen beinvloedt het alle gebieden van je leven, het is net als creatief zijn een levenshouding. Het is in deze tijd NU een liefdevolle uitnodiging om wakker te worden voor je eigen Innerlijke Licht, het is je Ziel, dat deel in jou dat vrij is, die wakker wordt en om vrijheid van expressie vraagt, zichtbaar wil worden in alles wat je uitstraalt, zegt, doet, denkt en voelt. Jouw innerlijke licht, je enthousiasme gaat schitteren als je fysiek, emotioneel  en mentaal in stroming bent. Dan zijn je gedachten, emoties en handelen verbonden met diepere lagen van je hart en ziel en het eenheidsbewustszijn. Dan ervaar je een kern in jou die licht, ontspannen, vreugdevol en bezield is, die weet hoe natuurlijk en soepel je in stroming kunt zijn en om vanuit die stroom expressie te geven aan wat er in jou leeft, ook als het even tegen zit. Het leven wordt dan 'excited'. Je gaat beseffen dat alles in en om je heen Ruimte, Licht, Kleur en Klank is. Trilling, energie is hoe veel plezier het brengt om daar mee te leren spelen. Hoe dat bijdraagt in het nemen van de hindernissen in het dagelijkse leven. Je wordt wakker voor het nieuwe bewustzijn. Zoals dat zo mooi en mysterieus gezegd wordt: sluiers van onwetendheid worden wijsheid. Of anders gezegd: het is alsof je wakker wordt uit een lange winterslaap en de wereld, het leven om je heen opnieuw leert te zien. En dan is vrijheid een diepgaand besef van eenheid, verbinding en verfijnde afstemming. Een afstemming die vanuit rust en aandacht komt en een ieder recht doet.

 

Ben ik hierna ineens verlicht?

Het is niet zo dat je leven nu ineens elk moment perfect wordt. Om Verlicht te worden of vanuit lichtheid in je leven te staan in een continue proces dat zich steeds verder verdiept. Vanuit lichtheid leven, houdt voor mij ook om het donker in je zelf, het zwart te durven zien en daar ontspannen bij te blijven en het licht op te zetten.  Je zult merken dat het dan lichter wordt in jou. Lichter in de zin dat het steeds gemakkelijker wordt om door je persoonlijke hindernissen heen te gaan. Van daar uit dient zich dan een volgende uitdaging aan. En zo reist je Ziel steeds dieper 'in' jou, mag je Ziel steeds meer ervaren en voller worden. Je Ziel mag volledig mens worden op aarde via je persoonlijkheid. Je zult dan ook merken dat je je dan vol compassie net als de Boeddha kunt openen voor energieen die je voorheen als 'negatief' bestempelde (zie ook blog voor artikel) en je je harmoniseert met deze situatie. Dan is er een neutraliteit en een geven van energie die geen energie kost. Je zult ook je licht, energie, enthousiasme willen laten uitstromen in vormen, projecten, activiteiten die jou en de mensheid passen. De Awakening brengt je naar je volgende stap in je spirituele en creatieve groei. Je bevrijdt je van jezelf.

Naar boven

 

Wat is nodig om zelf te doen? Een echte JA!

De Awakening kan je veel brengen. Het heeft mijn leven en van velen enorm verrijkt. Wat daar voor nodig is om ook echt de oefeningen, de vaardigheden regelmatig te oefenen. Tijdens de Awakening zul je merken dat je energie verhoogt. Door zelf te oefenen veranker je in die energiestroom. Je verandert je vibratie wezenlijk. Je hebt niet perse ervaring met meditatie of een verhoogd bewustzijn nodig. Om succesvol de technieken toe te passen is je energie, je enthousiasme om te leren, ontdekken in je lichtheid en de schaduwen in jezelf. Het donker, je dramas, vraagt om in een liefdevol en bewustzijn naar jezelf te kijken, niets meer en minder. Het gaat om je intentie die je neerzet. Ben je bereid om echt naar jezelf te kijken in mildheid en vanuit speelsheid, humor. Dat te delen en ervaren hoe het is om in een groep je te laten dragen met of zonder woorden, in je mens zijn; met of zonder afstand.

Naar boven

 

Reacties cursisten

Menig cursist vertelt of schrijft mij welke veranderingen de Light Body in combinatie met creativiteit ze brengt. Ik krijg verhalen over hoe sensitief men is en men eindelijk zicht gaat krijgen op hoe hier mee om te gaan. Persoonlijke kracht die toeneemt en grenzen aan te durven geven op een respectvolle manier. Een diep besef dat er niets mis is diep van binnen, maar dat het leven in essentie goed is, de aarde een heerlijk speelveld is die hindernissen met zich meebrengt die je kunt leren hanteren. En met minder moeite dan je denkt of waar je van overtuigt bent. Ook met thema's die wij als zwaar betitelen. Het is vaak ons denken dat ons te actief bezighoudt en besluiteloos houdt. Kan je hier stroming in vinden dan zal ook je creativiteit gaan bloeien. Voor mij als docent is het vervullend om dat proces van vrij worden te beleven en te zien. Ik doe dan als docent een stap achteruit en geef ruimte aan die kracht. 

 

'Het is zo wonderlijk dat je door subtiele energie je meer in je kracht komt en om van daaruit te schilderen, WOW!'

'Mijn sensitiviteit wordt eindelijk een kwaliteit in plaats van een nood. Ik kan mijn energie scheiden van die van een ander.

'Wat me zo in je aanspreekt is dat je zo jezelf blijft en lekker nuchter bent, dat maakt het gewoon en toegankelijk om over ziel te praten'.

'Het heeft wezenlijke veranderingen gebracht, ik ben verhuisd, ik heb duidelijker mijn richting bepaald wat goed voor mij is en dat ook durven neer te zetten. Mijn leven vaart op een goede stroom. Ik besef dat ik verantwoordelijk ben en mild naar mezelf mag zijn.

'In mijn hoofd is het kalm, rustig en helder. Reguliere meditatie had niet dit effect! En dan de combinatie met creatief je uiten, heerlijk

 

De Opbouw naar Light Body is energetisch en creatief meesterschap verwerven

In je lichaam heb je tien subtiele energiecentra (geen chakras) met elk een eigen klank en die informatie, energie, licht vanuit je Ziel doorgeven aan iedere cel in je lichaam.  Door deze energiecentra te openen, kun je meer energie, Licht en bewustzijn in jezelf toelaten. Je verhoogt hierdoor jouw stroming, jouw stralendheid. Je lichtlichaam, een nieuw aspect van je aura wordt wakker. Lichtheid, stroming en sprankeling zijn kernwoorden van deze opleiding. Je leert te spelen met licht als subtiele energievorm.

De Awakening Your Light Body kent zes modules (zie detail verderop):

Naar boven

 

Meditatie en creatieve werkvormen

Je leert de energiecentra goed ervaren door gebruik te maken van visualisatie en meditatie (zit, lig, loop, dansmeditatie) en praktische oefeningen. Om datgene wat in jou leeft ook naar buiten te brengen, worden creatieve werkvormen (schilderen, zang, klank) ter ondersteuning aangeboden. Klank maken met je stem brengt je meteen in een hogere trilling van het hier-en-nu, in je flow, je genieten. Gecombineerd met een bewuste intentie kan het je leven diepgaand transformeren.

Dit alles wisselt elkaar af in een comfortabel tempo en in een lichte sfeer. Veel aandacht wordt besteed aan het direct toepassen ervan in je dagelijkse leven en de hindernissen of uitdagingen die je daar in ervaart. Je zult ervaren wat een rijkdom je uit deze cursus meeneemt.

Naar boven

 

Light Body integreert gemakkelijk met andere helingsmethodes

Mocht je professioneel mensen begeleiden en andere opleidingen gedaan hebben, Light Body integreert heel gemakkelijk met andere vormen van begeleiding.Denk aan familieopstellingen, massage, energiewerk, maar ook creatieve therapie of kunstzinnige counseling. Zelf integreer ik ondermeer dieptepsychologie, Gestalt psychologie, familieopstellingen, Kunst/Creativiteit, life-coaching, energie- en klankwerk met Light Body. Ik ervaar het als een rijkdom dat de Light Body zo integrerend werkt.

Naar boven

 

 

Detail modules

Een krachtige en Creatieve grondhouding, Het Licht en Donker in Jezelf, Liefde, Neutraliteit

Je richt je in module 1 en 2 op licht en ook licht in het donker. Je komt thuis in jezelf, je geeft je over vanuit stilte of beweging aan licht en ruimte in en om jou heen. In die ruimte kun je ervaren wat wel en niet in jou stroomt.  Je brengt stroming aan in je fysieke en emotionele lichaam en laat oude overtuigingen en emoties los. Je wordt uitgenodigd om je ideeën over hard werken, je percepties over je minder leuke kanten en veel moeite doen te herzien. Je leert wat een creatieve grondhouding is. Je leert je lichaam te ontmoeten met al je zintuigen en hoe daar je ontspannen bij kunt blijven.
Fysiek kom je steviger, innerlijk zeker op aarde te staan. Het wordt gemakkelijker om bij jezelf te blijven, ook in contact met (vermeende negatieve) energieën waarmee je nog niet kunt harmoniseren. Je leert hoe het is om neutraal en ontspannen te zijn, om te worden tot een zachte en stevige liefdevolle kracht in contact.Je leert de relatie van Liefde en Creativiteit.

Thema's o.a.: Verruimen in je basis, overgave aan licht, Creatieve grondhouding, Je ervaring gewaar zijn, subtiele energieën waarnemen, hier-en-nu, kracht van je adem en je zintuigen, vertrouwen, Je Innerlijke Licht in en om je heen,  je vreugdeklanken, subpersonen in het licht, heel je verleden, vooruitblik op je eigen meester zijn, vitaliteit, compassie, dankbaar zijn, zelfwaardering, schoonheid, vergeving, healingsruimte vullen met licht, kleur en klank, gedragen worden.

 

Stroming in Mentale en hogere Centra: Je creatieve hogere denken, Leegte, Stroming

In module 3 en 4 wordt je je bewust van de impact van (jouw) gedachten en leer je je mentale lichaam en de hogere energiecentra kennen. Je leert je hoofd leeg te maken en wakker en alert in het hier en nu aanwezig te zijn. Vanuit die Leegte ontstaat er beweging door je gerichte intentie en focus. Je intuïtie en  je creativiteit verdiept zich. Je sluit je aan op universele ruimte van inspiratie vanuit een stilte en de Leegte. Je leert te spelen met gedachten zodat ze vloeibaar, flexibel en van een hogere energie-trilling zijn, je merkt hoe leuk het is om hier ook te spelen. Je kiest bewuster overtuigingen over jezelf en je leven die je (trans) persoonlijke leven en creatieve groei ondersteunen en je ervaart hoe die jouw leven vormgeven. Je leert Licht te manifesteren, in de materie te brengen, te vormen. Je leven gaat letterlijk naar een hogere vorm van ordening en verfijning. Kosmos betekent letterlijk ordening en is ook noodzakelijk voor authentieke vrije creativiteit ook al denken veel mensen van niet! Het mentale wordt op den duur een Innerlijk weten, Liefde-wijsheid.

Thema's o.a.: afstemmen en verfijnen, innerlijk weten, Je Ware Vrije Essentie, voorbij woorden reizen, overvloed, creativiteit en relaties als energie, je kanaal openen voor je hoger zelf, je gids en je Ziel; via meditatie naar inspiratie naar creatie, je DNA, opladen vanuit je kern, spelen met energie, ondersteunende overtuigingen, universeel rasterwerk, lichtviering, lichtheid in je denken, ordening in en om je heen.

 

Jij, een Bron van Licht, ontwaakt. Je bezieling zichtbaar

In module 5 en 6 is je stroming zo groot geworden dat je lichtlichaam, je zichtbare schittering van je Ziel gaat ontwaken. Je leert te spelen met de oneindige mogelijkheden van je  lichtlichaam en de Light Body centra. Je wordt je bewust dat je aardse ik veel groter is en je een ziel 'hebt'. Je legt daarmee contact vanuit je hoger Zelf. Je leert contact te maken met je innerlijke creatieve leiding, jouw Licht en om je op deze leiding af te stemmen en toe te passen in je leven. Je realiseert je dat jij je leven leeft vanuit oneindige keuzemogelijkheden. Het vraagt om een afstemming met je ziel om die creatieve energie, die heel groots kan aanvoelen, te kanaliseren, te vormen. Het is de kracht van Leven die door je stroomt en zichtbaar gaat worden is alles wat je doet of zegt of denkt. Je wordt spiritueel wakker, je wordt een stralende bron van licht. Je gaat je leven en de wereld om jou heen anders waarnemen en illusies daarin doorzien. Je gaat de wereld als energietrilling ervaren en je leert er mee te spelen. Je beseft dat jouw aardse ik verbonden is met een groter geheel, met Al-dat-Is, een eenheidsbewustzijn.  Je vermogen om vanuit je ziel, jouw Licht, je leven op aarde vorm te geven in je werk, leven, creativiteit neemt enorm toe en is oneindig in potentie. Dit besef geeft je een plek in een groter geheel en een gevoel van dat alles goed is zoals het is.

Thema's o.a.: Zielskwaliteiten worden een staat van zijn: innerlijke tevredenheid, gedragen worden, verstilling, vervulling, levensvreugde, sprankeling, schoonheid, bliss, genieten, Al dat is, een met het universum, gevoel van thuiskomen, je potentieel zien, alles is energie, Creativiteit als energie, leven. Leven als een bron van licht en liefde in de praktijk, energiewerk, transmitten.

Na de Awakening kun je bij Centrum van Licht moeiteloos doorstromen naar de Light Body Advanced, Self-exciting en Peace of Purpose. Gezamenlijk vormen ze een fantastisch traject om je te openen voor jouw rode draad en levensdoel waar creativiteit deel van uit maakt en dit ook daadwerkelijk vorm te gaan geven. Dan leef je vanuit wie je in essentie bent, puur natuur: Ik ben stilte, ik ben ruimte, ik ben in harmonie met alles om mij heen. Tegelijkertijd ervaar je de levenskracht in je en om je heen. Dit geeft een enorme vervulling en een gevoel van eindelijk thuis komen. Leven vanuit moeiteloosheid, vanuit flow, je natuurlijke staat van zijn.

Naar boven

 

Data/locatie/geldstroom

Start: op verzoek

Tijd: 6 dagen: 10.00 koffie, programma 10.30 - 16.30 uur

Tijd: 

Locatie: op verzoek

Docent: Jeanette Mennes (onderzoeker, psychologe, coach, kunstenaar en erkend docent bij Luminnessence, USA). Ik volg de seminars van Amerika om zelf als docent ook te blijven verruimen. Ik zie mij zelf niet als een leermeester en dat is ook niet mijn intentie. Ik geloof er in dat een ieder zijn eigen leermeester kan zijn. Wat ik graag wil uitdragen is dat jij je stem, hart en lichaam leert te volgen. Dat jij j e eigen vragen leert te stellen over spirituele groei en creativiteit. Dan vind je dat eigen en unieke spoor van je ziel om uitdrukking aan te geven en ben jij je eigen meester. Het is op die weg dat ik je graag begeleid met alles wat ik in huis heb.

Geldstroom voor deze 6-daagse opleiding: €125,- per dag, in totaal €750,-.
Dit is incl. 72 oefenmeditaties (mp3), Light Body manual en ervaringsmap, koffie/thee en soep.
Je sluit de cursus af met een certificaat. Telefonische intake graag vooraf.

Naar boven

 

Voor wie?

Deze opleiding is voor iedereen die goed in zijn vel zit en zin heeft om zich op een aangename manier te ontwikkelen. De opleiding is geen therapie. Zowel beginners als gevorderden hebben baat bij de rijkdom van deze opleiding. Kunstenaars, vormgevers, docenten in brede zin, schrijvers, fotografen en muzikanten, kunnen door de verruiming in bewustzijn, veel baat hebben in hun werk van deze opleiding. Men ervaart in Essentie de Bron van waaruit je vormgeeft en de Kunst om van daaruit te creëren. Dit opent ongekende mogelijkheden. Helers, masseurs, coaches zullen merken hoe fijn het is om het energiewerk te integreren in het werk dat ze al doen.

Naar boven

 

Ben je er klaar voor? Doe hier de test...

Om te bepalen of je er aan toe bent om de Awakening Your Light Body te gaan volgen kun je jezelf enkele vragen stellen:

Richt eerst je aandacht op je kruin en laat dan via je kruin puur zonlicht naar binnen stromen.  Breng dat licht in je eigen tempo naar je hoofd, hart, buik, stuit en voeten. Haal wat meer adem in je buik. Neem dat licht dan mee naar je hart en verruim je hart en stel jezelf dan de volgende vragen:

 1. Ben je al een tijdje op een pad van spirituele groei en ontwikkeling? Ben je klaar voor verandering, voor een pad met versnelde groei en ontwikkeling?
 2. Heb je interesse in het ervaren van diverse bewustzijnslagen en wil je van daar uit ook letterlijk vorm geven?
 3. Is het vinden van en het expressie geven aan je levensdoel vanuit jouw Innerlijke Licht belangrijk voor je? Maakt creativiteit daar een wezenlijk onderdeel van uit?
 4. Sta je open voor het nieuwe? Ben je bereid om datgene los te laten wat niet meer bij je past? Ben je bereid om datgene te creëren dat wel bij jou past?
 5. Vertrouw je op je innerlijke stem, impulsen en handel je hier ook naar? Zou je hier in willen groeien?
 6. Geloof jij dat je je eigen werkelijkheid creëert?
 7. Ben je er bewust van dat je een Hoger Zelf hebt en een Ziel? Voel je je aangetrokken tot zaken zoals meditatie, channeling, energiewerk en het ontwikkelen van je bewustzijn?
 8. Is spirituele groei belangrijk voor je en ben je bereid om er elke week wat tijd en energie aan te besteden?
 9. Ontvang je nu impulsen om nieuwe dingen in je leven toe te laten en dat het nu tijd is om hier aandacht aan te gaan besteden?
 10. Heb je geleerd om met emotionele zaken om te gaan die zich voordoen als je je je spiritueel ontwikkelt? Zoek je naar het positieve in elke situatie?
 11. Ben je gevoelig voor energie? Wil je leren over subtiele energieën en hoe je er mee kunt werken in je dagelijkse leven en ook ten aanzien van je creativiteit kunt leren inzetten, zodat het een kracht is?
 12. Geloof jij dat je recht hebt op een bijzonder, vreugdevol, sprankelend, overvloedig leven? Voel je ook dat het creatieve soms een innerlijke noodzaak of verlangen is?
 13. Ben je op zoek naar je eigen authentieke vrije spoor in jouw creatieve werk? Voel je de behoefte om je bestaande werk te doorbreken maar weet je niet hoe?

Als je vrijwel alle vragen met Ja beantwoord, ben je er klaar voor om je op te geven voor de Awakening Your Light Body. Door middel van een telefonische intake bespreken we of je er werkelijk aan toe bent.

Naar boven

 

Kennismaken

Of wil je eerst kennismaken? Mail mij voor een intake of check de agenda voor:

Ter introductie van de Awakening kunt u de CD beluisteren van album 1, Jij, een bron van licht of deze cd link.

Naar boven

Light Body Advanced

'Light Body een avontuur dat nooit ophoudt! Self-exciting en Peace of Purpoce kan je zien als een schitterend vervolg van je avontuur, het is een voortzetting van je reis die je met de Awakening begonnen bent. Het is een bijzondere cursus om te geven en te ontvangen, het je leert helemaal in dat moment te zijn, daar je kracht, je creativiteit te vinden, je licht. 'All is well', in dat moment.

' Als je dat leert om in het moment steeds aanwezig te zijn en ook ontspannen te zijn zul je merken dat je als het ware kunt leunen,  over kunt geven aan het leven, die stroom die jou alleen maar hoger wil dragen naar wie jij in wezen bent en dit ook te gaan leven.

 

Self-Exciting

Je kent het vast wel van die momenten in je leven dat je het gevoel hebt dat alles klopt wat je doet, je het mee zit, alles lekker loopt, precies op het juiste moment valt je iets toe, je voelt je verbonden met alles en iedereen om je heen en het lijkt alsof het leven zich als vanzelf blijft ontvouwen. Dan zit je op de stroom, de flow van self-exciting.

Alleen je leert hem nu bewust toe te passen, je leert wat je stroom in het moment doet toenemen, doet afnemen en dan er bewust voor kiest weer in die stroming te stappen. Je zult merken dat je daarin steeds sneller leert te schakelen vanuit een houding van liefde en mildheid. Je leert meer in het moment te zijn en van daaruit te kiezen voor je hogere stroom. Het is die stroom waarin je alles wat je doet, denkt, je bewust van bent bijdraagt aan een nog hogere stroom en je als het ware kunt laten dragen door die stroming, je geleid wordt. Je gaat je zelf begrijpen als energie, als focuspunt van bewustzijn, van moment tot moment. Elke energie en elke ervaring benut je om hoger te gaan. Dit is een reis die zich blijft voortzetten. Energie gaat energie genereren en het zet deuren liefdevol in je open die je niet voor mogelijk had gehouden.

Kernwoorden voor deze cursus, speels zijn, genieten, verruiming in het moment staan, het leven in het moment vieren! Als extra leer ik je ook om vanuit die stroom te gaan schilderen, hier besteden we ook 1 oefening aan. Ik wil je leren loslaten en genieten van de stroom.

Opbouw
De oorspronkelijke cursus is drie dagen waarbij bewust wordt gekozen voor een periode om je nieuwe vaardigheden soepel te integreren.

Op de eerste dag leer je om stabiel te worden in je licht, in je stroming. Dit houdt in dat we eerst een stabiele basis opbouwen die nodig is voor die hogere stroming. Je leert je Light Body solide te maken met de energiefrequenties van visie, intensiteit en precisie, schitterende energieen die je leven diepgaand zullen veranderen.

Op de tweede dag leer je gedegen transmitten, een vaardigheid die je voorbereidt op de self-exciting vaardigheden. Je maakt kennis met de self-exciting en de bijbehorende technieken.

Op de derde dag besteden we aandacht aan self-exciting in je dagelijkse leven. Hoe pas je deze vaardigheden nu concreet toe vanuit een actief wakker bewustzijn. Je licht neemt toe en je leert je licht te plaatsen, naar het gridwork, je omgeving, projecten. Je leert het leven in zijn essentie te ondersteunen.

Ik wil naast deze drie dagen een terugkomdag aanbieden waarin we verdiepen, ook dit praktisch leren neer te zetten en integreren.  Tussendoor krijg je van mij speelse en luchtige opdrachtenom deze schitterende energie te leven.

Vervolg
Deze cursus vormt ook een goede basis voor vervolgcursussen binnen De Light Body, omdat je hierin leert je Light Body letterlijk body te geven met energiepatronen, energiefrequenties, licht. Tezamen met Peace of Purpose and Beauty and Perfection of Being kan het je leven een fundamentele richting geven als het gaat om vervulling, levensdoel, je persoonlijke missie, dus inzicht in wat jij komt doen hier op aarde.
Dan leef je vanuit wie je in essentie bent, puur natuur: Ik ben stilte, ik ben ruimte, ik ben in harmonie met alles om mij heen,ik weet mijn plek in het grotere geheel. Je ervaart levenskracht in alles in en om je heen, en dit geeft een enorme vervulling en een gevoel van eindelijk thuiskomen. Het is de ziel die leeft vanuit vrijheid, moeiteloosheid, flow, je natuurlijke staat van zijn, landt op aarde.

Dag, data, tijd, plaats:
We surfen met de energie van het seizoen mee en verbinden de energie ook met de herfst.
Data en tijden: op verzoek van 10.00-16.30 uur, Zeist, €100,-- per dag. Dit is inclusief: cursusdagen vol licht, klank, ruimte, kleur, 24 meditaties mp3, fantastische inhoudelijke curususmanual, soep zoals je van mij gewend bent en verwenkoffie en thee.

schilderspalet

 

Naar boven

Awakening your Peace of Purpose

Ervaar de innerlijke volmaakte vrede van totaal met jezelf en de wereld om je heen in verbinding te zijn. Dan komt uit die vrede een stilte die spreekt. Het is je ziel die spreekt en je impulsen geeft om je werk in de wereld te gaan neerzetten. Een bijzondere cursus waarin je persoonlijkheid, ego en ziel op een lijn brengt en stappen neemt op je levenswerk naar buiten te brengen. Door mijn achtergrond als creatief onderzoeker breng ik technieken in die je helpen je levenswerk uit te beelden en ook neer te gaan zetten. Een persoonlijk ontwikkelingsplan van ziel naar persoonlijkheid.Je zult merken wat voor levenskracht onder die stilte ligt.

Dag, data, tijd, plaats:
op verzoek, 10.00-16.30 uur,
Zeist

schilderspalet

 

Naar boven

Verdiepingsdagen

Centrum van Licht Reist ook.
Om mijzelf als docent ook te blijven verruimen in bewustzijn en licht, volg ik de seminars van Orin en Daben, Oregon, USA. Het licht en het bewustzijn dat ik daar ontvang is meestal groots en in de weken erna vertaalt dit nieuwe bewustzijn zich in nieuwe werken en ook materiaal voor cursussen.Het is bijzonder om aan cursisten dit nieuwe bewustzijn ook weer door te geven in licht en woord. Heb je de Light Body gevolgd dan kun je je hier voor opgeven. Het programma is altijd een programma vol inspiratie en het is heerlijk gelijkgestemden te ontmoeten! Dit jaar aandacht voor vullen en manifesteren, vrouwelijke en mannelijke energie.

Dag, data, tijd, plaats:
op verzoek, 10.00-14.30/16.30 uur,
Zeist, €50,--/€70,--

schilderspalet

 

Naar boven

 

 

Awakening Your Light Body