Welkom ...
jeanette

 

Centrum van Licht
Jeanette Mennes

(030) 691 74 36

Je Ziel kunst_zinnig uitdrukken.

                            Kunst die de juiste snaar raakt, kunst die JOU openbaart

Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?

Ik zou een woord willen spreken
Dat waar en van mij is
Dat draagt wie ik ben,
Dat het houdt,
Ik zou een woord willen spreken
Dat rechtop staat als mens die mij aankijkt en zegt
Ik ben jouw zuiverste zelf,
Vrees niet, versta mij, ik ben, ik ben

Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?

Ben jij de enige voor wiens ogen
Niets is verborgen van mijn naaktheid
Kan jij het hebben,
Als niemand anders,
Dat ik geen licht geef, niet warm ben,
Dat ik niet mooi ben, niet veel
Dat geen bron ontspringt
in mijn diepte
Dat ik alleen dit gezicht heb, geen ander.
Ben ik door jou, zonder schaamte, gezien, genomen,
door niemand minder?
Zou dat niet veel teveel waar zijn?
Zou dat niet veel teveel waar zijn?

Huub Oosterhuis


Luister naar je bron...
Leef je leven voluit vanuit wie jij in essentie bent.
Dit te durven, jezelf te bevrijden, geeft vervulling.
Bevrijd Jezelf van Jezelf

 

Kom neem 1 pas, geef je op, mail mij!  

 

Kennis maken met de Kunsten_nar - optreden  

De afgelopen jaren kreeg ik steeds meer moeite met het woord kunstenaar. Het klinkt zo naar ;-)) Ook merkte ik dat desondanks dat ik van exposeren hou, ik intens van coaching en lesgeven hou. De nar was vroeger raadsheer (coach) voor de koning en zijn gevolg en speelt met de koning en zijn gevolg. Inmiddels heb ik een weg afgelegd die mij op het gebied van bewustzijn, gewaarzijn en zelfexpressie heel compleet maakt in het delen van mijn 'kunsten'. Dit jaar ga ik mij neerzetten als kunsten_nar. Als kunsten_nar ben ik coach, docent, schrijver, fotograaf en kleinkunstenaar (in wording). Maak met mij en mijn manier van werken kennis op de speelavonden, als ik optreed of vraag om een gesprek waarin we kunnen onderzoeken wat ik voor jou als verrukkelijke nar kan betekenen.

 

Als coach steun ik vrouwen om een verrukkelijke voluit vrouw te worden en om dat heel licht en speels te doen. Ik steun je op jouw moedige pad om je hartsverlangens werkelijkheid te laten worden.

 

Als docent neem ik je mee naar nieuwe werelden, avonturen in kleur, klank, woord, textuur, lichtmeditatie, je lichaam en je gewaarzijn.

 

Als kunsten_nar die optreedt, draag ik bij aan het ontwikkelen van nieuw bewustzijn. De nar daagt uit, port en zingt. De thema's die bij de nar horen, zijn volop in ontwikkeling. Mijn eerste optreden zal zondagmiddag 26 november zijn, bij gluren bij de buren op de Utrechtse heuvelrug, in mijn praktijk in Doorn.

 

Kunst_zinnig coaching, Gekke Kunstenaar. Wat kan coaching voor jou inhouden?  

Het ontdekken van je Bron. Leer. Leer te luisteren naar het diepste van jezelf en geef zo Leiding aan jezelf. Voor sommigen is die stem innerlijk een Leraar of een Gids, voor sommigen je ware zelf,  de te Gekke kunstenaar in jou, je bron. Wat het ook is, maakt niet uit. De essentie is dat jij leert en luistert en van binnenuit tot handelen komt. Omdat je voelt dat het klopt in en met jou. Leren die bron steeds dieper te ontmoeten in jouw kleur, jouw klank, jouw gebaar, woord en in flow naar buiten te brengen, uit te drukken en te tonen. Dat kan moeiteloos, dan word je VanZelfSprekend. 

Geef die bron in jou meer de ruimte, kom uit de verf, ga staan op je eigen OerGrond. Creativiteit, kunst_zinnig bezig zijn vanuit die bron, is een manier om jezelf te leren kennen en je volledig te ontplooien. In dit ontwikkelen van jezelf merk je dat je vaste patronen hebt die je graag zou willen doorbreken. Je bent klaar voor een volgende stap, een wezenlijke verandering, maar je weet niet hoe. Wellicht dat deze coachingsvorm iets voor jou is. Breng jezelf weer in Flow, die staat van zijn waarin alles als vanzelf lijkt te gaan. Waarin je jezelf vernieuwt, versterkt, en vervult. En leer dat proces van het flowkompas jezelf aan zodat je je kunt blijven vernieuwen, versterken, vervullen.Besef dat jij creator bent, je eigen leraar. Ervaar Flow. Vreugde. Vrijheid. Verbondenheid. Vervulling.Vertrouw op het Leven in jou!

De weg van wilskracht naar overgave, zachte wil. Een besluit.

Misschien heb je het al aan jezelf gemerkt. De weg van pure ego-wilskracht is niet (meer) de jouwe. Je zoekt een andere weg om jezelf te leren kennen, te ontdekken, te groeien, naar buiten te brengen. Om jouw Flow naar buiten te brengen. Waarschijnlijk ervaar je jezelf als een sensitief persoon en zoek je naar een manier om in deze wereld er te mogen zijn met deze schitterende kwaliteit. Want het is een kwaliteit. Alleen een die vraagt om een toewijding aan je eigen weg, tempo en vorm, plek. Jouw Kunst_zinnigheid. Leer de weg van Overgave waarin een hogere wil en jouw wil samenkomen. Of wat er wil en kan.

De weg van vreugde, vrijheid, verbinding. Op weg naar vervulling.

Je kunt leren en groeien vanuit vreugde. Voor mij is dat inmiddels een innerlijk weten en een innerlijk ervaren. Het is een bijzonder avontuur om deze reis te gaan. Om werkelijk te beseffen dat je een creator bent, jij je kunt ontwikkelen in vreugde, steeds opnieuw kunt kiezen voor vreugde. Het enige wat nodig is, is je bereidheid en je leren af te stemmen op je bron, jouw innerlijke stem. Jouw bron weet en beseft wat het beste van het beste voor jou is. En daarmee ben je meteen op je best voor je medemens. Vreugde kan veranderen in een diepgaand besef dat je verbonden bent met je bron, met alles wat leeft. Lichtheid brengen in alles wat je doet, ook in je verdriet, je verlies kan tot een diep_zinnige vervulling leiden. Flow is geen happiness_recept. Het is een staat van bewust_zijn waarin alles er toe doet. Alles is precies nu goed en genoeg. Je hebt geen behoefte aan meer, omdat je leert te vertrouwen op dat wat echt nodig is, er is op het juiste moment. Je bent genoeg_en. Less wordt More, Amore ;-)).

De weg van Flowkompas. Jezelf uitdagen. Moeiteloos. Experimenteren, onderzoeken, vragen. Meesterschap.

Leer energie, licht (klank, kleur en vorm) in al je creaties te brengen, zoals projecten, ideeen, thema's in je leven, leer het proces van creeren, vormen. De principes van het flowkompas leer je kennen en gebruiken. Het kan je verder brengen dan je ooit durfde te dromen. Wat brengt je in de flow, wat houdt je ervan af? Alles wat je doet, kan bijdragen aan een grotere stroom van binnenuit. Onderzoek die stroom, speel met die stroom, verras jezelf en waardeer jezelf in wie je bent. Creator. Verkrijg meesterschap over je sensitiviteit, energie en creativiteit.

Beken je kleur. Toon je stralende kracht!

Je leert wat het betekent om vanuit creatorschap waar te nemen en je leven te creeren, vorm te geven. Getuige te zijn van je eigen energie, van een ander, de ruimte om je heen en hoe dit vertaalt naar diverse terreinen van je leven (in contact, je werk, projecten, thema's, je creatieve werk). Je sensitiviteit ontwikkelt zich tot een stralende creatieve kracht waarmee je veel kunt betekenen voor de wereld om je heen. En als jij je in kracht laat zien, jezelf toont (in je creatieve werk, je ideeen, je thema's, je projecten), hoe blijf jij dan in verbinding staan met de wereld om je heen vanuit je bron? Je wordt steeds meer afgestemd en je beseft wat liefde wijsheid inhoudt. Ik nodig je uit om je authentieke zelf te laten zien, jezelf te tonen vanuit die oerbron in je gedachten, gevoelens, overtuigingen, (creatief) handelen. Te gaan staan voor waarheid in jou en dat werkt als een onderstroom door op alle terreinen van je Leven.

 

Welke vragen heb jij zoal? Zelf_bevrijding.

 

Over het bevrijden van je emoties, voelen? Over de Liefde? Of over je Lichaam, dat Bewust Zijn?

Over het bevrijden van gedachten, denken? Over je Innerlijk Weten, Wijsheid?

Over (teveel) willen, over doen? Over je Scheppende Kracht, Creativiteit ?

Over je Zin en Vrij Zijn? Je Levensdoel, je Humor? Je Lichaam? Wat maakt jou Heel en VanZelf_sprekend Vrij?

Over je eigen Grond? Wat is jouw Oergrond? Op welke Grond neem jij je Ruimte in, je Recht van Bestaan en staan?


- Ik wil mijn behoeften, gevoelens, wijsheid, creativiteit naar buiten brengen
- Ik wil mijn hart vanzelf laten spreken in contact. Authentiek, Natuurlijk, Oorspronkelijk.
- Ik wil heel graag in mijn leven, werk, relatie mijn Ziel, zin, waarheid tot uitdrukking brengen.
- Ik verlang naar diepgang, inspiratie, creativiteit in mijn leven, werk, relatie, maar ik weet niet hoe.
- Ik wil iets, tijd en ruimte voor mijzelf. Staan en Doen voor wat er voor mij er toe doet. Waar begin ik?.
- Hoe leer ik loslaten, vrijlaten. Hoe leer ik een balans tussen wat er wil en kan, tussen doen en zijn.
- Hoe leer ik omgaan met mijzelf als Bang, Bedroefd, Boos Persoontje, al die innerlijke stemmen?
- Ik wil mijzelf meer naar buiten brengen, in de stralende lichtheid die ik in wezen ben.
- Ik loop vast in mijn leven,  werk, relatie. Ik voel mij onvervuld zonder dat ik het kan benoemen.
- Ik wil mijn beelden/expressie naar buiten brengen, maar het lukt me niet
- Bestaande werken, technieken, stijlen, denkbeelden, hoe laat ik ze los. Hoe vernieuw ik mijzelf?
- Ik vind zoveel leuk, ik heb zoveel inspiratie, ik vind het moeilijk om mij te focussen opo de essentie.
- Ik krijg de ruimte om mij heen maar niet georganiseerd zoals ik dat wil, ik blijf maar chaos creeren.
- Ik merk dat mijn bron van inspiratie helemaal op is. Hoe kom ik weer in stroming?
- Ik wil die te gekke kunstenaar in mij naar buiten brengen, en in mijn werk of leven toepassen, hoe doe ik dat?
- Hoe start ik thuis, hoe maak ik een eigen, creatieve plek die bij mij past en hoe zet ik mij zelf aan het werk?

 

In deze manier van coaching begeleid ik je bij het wakker maken, versterken, vormgeven van jouw spirit, je authentieke, vrije zelf. Die spirit ontstaat als jij fysiek, emotioneel en mentaal in balans bent en je verbonden bent. Er ontstaat dan een gevoel van Flow, een optimale staat waarin je ontspannen en vreugdevol kunt leren, experimenteren binnen een uitdaging die je jezelf stelt. Als je eenmaal op die Flow zit, gaat er een deur open van enthousiasme en plezier. Je zult merken hoe fijn het is om in contact met je creatieve bron te staan.

Flowkompas is een eigen ontwikkelde werkwijze die in de loop van de jaren vanuit mijn ervaring is ontstaan. Mijn ervaring op het gebied van Meditatie (Ruimte, Licht), Creativiteit (Kleur), Stembevrijding (Klank) en Improvisatie (Hier en nu, LichaamsbewustZijn) komt samen in dit innerlijke kompas. Het kompas is een universele wegwijzer naar je bron, je zelf-kennis, zelf-bevrijding en kan toegepast worden op Leven, Werk, Relatie of een Project. Het doel van het kompas is dat het zichzelf opheft, omdat jij weet hoe je vanuit Flow heel natuurlijk leert en je leert te vertrouwen op je eigen wijsheid.

Flow ordent je Bewust Zijn tot een samenhangend geheel waardoor je Essentie zich toont. Het is een natuurlijke manier van Leren. Het leert je af te stemmen tussen wat er wil en kan. 
De ervaring leert dat je een nieuw overzicht krijgt over je leven. Dit geeft inzicht en vrijwel direct een uitzicht op je toekomst waarin je authentieker je leven gaat leven.

 

De coaching vertrekt vanuit vier uitgangspunten:

 

1.    Met Hart en Ziel Naakt en Beginner durven zijn: Waar sta jij voor in je leven, wat zijn jouw dieper liggende innerlijke drijfveren van jouw authentieke zelf. Deze lopen als een rode draad onbewust door je leven heen. Doordat ik je hiervan bewust maak, kan je gerichter keuzes maken qua (kunstzinnig) werk en/of in je privé-leven. Authenticiteit heeft voor mij te maken met ons mens zijn. Durf je hier en nu als een beginner, leeg, naakt te staan, jezelf te ontmoeten in je naakte, goddelijk, heerlijk, verukkelijk en kneuterig mens zijn? Je neemt zelf je stap iedere keer weer. Zo leer je jezelf dragen op de vierkante meter van het hier en nu.

 

2.    Op Weg met Vertrouwen in Vreugde en Verdriet; Ik geef je inzicht in je ontwikkelingsweg. Je krijgt een overzicht van verleden, heden en toekomst op het gebied van je creatieve, kunstzinnige werk of je vraag/levensthema. Je krijgt inzicht waarom jouw weg loopt zoals het loopt. Ik werk ook met de voorouderslijn en begrip voor de taak van iedere generatie is  vaak helend. Ik maak je bewust welk deel in jou je van je authentiek zijn afhoudt en leer je hoe je hier mee om kunt gaan. Ik leer je de weg van ware kracht, het versterken van jezelf door vertrouwen. Wat zijn je kwaliteiten/beperkingen? Ik laat het je lichamelijk voelen. Hoe kom je in Flow, wat weerhoudt jou om in Flow te komen? Stem toe, Laat toe. ALLES van jou doet er toe. Je belooft trouw aan jezelf.

 

3.    Naar de Ruimte van Vrijheid en Vervulling en Humor ; In contact met je Licht, je spirit ben jij je meest natuurlijke, authentieke zelf, verloopt je leven meer in flow. Welke vormen passen bij jou, op welke manieren kun je je spirit toevoegen aan de wereld. Hoe blijf jij in je vrije authentieke zelf? Hoe zit het met jouw humor? Kan je je jezelf steeds doorzien, laten zien en inzien wat leven in het hier en nu betekent? Er is niets om je zorgen over te maken, er kan echt veel meer dan je denkt. Ik steun jou in je vertrouwen, je innerlijke stem ongeacht. Let wel, de stem van je ziel, essentie. Dat gedoe omarmen we liefdevol, omdat dat gedoe er ook toe doet. Lach om je Mens Zijn, dan krijg je Vleugels ;-)).

 

4.    Verticale Kracht en Verbinding ; En als je dan in je Kracht staat, hoe Verbindt jij je dan? Hoe blijf je Helder bij jouw wijsheid en open je voor de Ontmoeting? Terug naar Je Bron is een doorgaande circulerende beweging.Je opent je voor diverse niveau's van Liefde. Wat is het voor jou? Alles in en om jou heen is Bron en kan jouw Lichtheid, overvloed doen toenemen. 

 

 

Waarom zou ik mij opgeven?

Bewust Zijn in de vorm van aandacht of mindfullness, meditatie en/of creativiteit is belangrijk voor je. Het kunstzinnig bezig zijn is een manier om jezelf volledig te ontplooien, in je werk met een ander of voor jezelf. In dit ontwikkelen van jezelf merk je dat je vaste patronen hebt die je graag zou willen doorbreken, maar je weet niet hoe. Je bent klaar voor een volgende stap, een wezenlijke verandering, maar je weet niet hoe. Wellicht dat deze vorm van coaching iets voor jou is. Breng jezelf weer in Flow met Flowkompas. Een kompas die jouw innerlijke Stem respecteert en uitdaagt 

  1. Vreugde van Vervulling; Je hebt je persoonlijkheid al een tijd ontwikkeld door werk, trainingen en het leven zelf. Je bent toe aan een volgende stap, maar je weet niet hoe; je bent niet zozeer op zoek naar vaardigheden maar naar een gevoel van meer vervulling, voldoening (over je eigen creatieve werk).

 

  1. Focus van Echtheid en Vertrouwen; Je bent creatief van aard, je vindt het soms lastig om je zelf te leren focussen in al je kwaliteiten, werkzaamheden. Daardoor komt er veelal minder van de grond dan je zou willen. Je leert jezelf aan om gemakkelijker te kiezen. Je voelt wat wel of niet past bij je echtheid, je drijfveren. Dat geeft Vertrouwen. Je wordt een eigen_aardig Mens.

 

  1. Flowkompas - Genieten van Leren het Mysterie door_gronden; Je verlangt ernaar je vrije, ontspannen, authentieke zelf meer de ruimte te geven (in je creatieve, kunstzinnige werk) maar je weet niet hoe dit te doen. Hoe verbind je je vrije, authentieke zelf met de omgeving om je heen, hoe blijf je ontspannen en vrij en in verbinding? En vooral hoe leer je steeds weer te vertrouwen op het mooiste kunstwerk: op jou! Flowkompas helpt je daar bij. Het leert je te leren in kleine en eigen stappen. Het geeft je steeds overzicht in het Leren Leven van het Mysterie dat je bent. Met beide benen stevig op de Grond, genietend van Licht en Lucht ;-)).

 

Wat levert het op.... Of wat ontstaat er?

Je formuleert je eigen drijfveren en je krijgt helder wat er al is (verleden, heden) en wat er nodig is om hier voor te gaan staan (toekomst). Je zult merken dat ook je privé-leven hierin moeiteloos mee genomen wordt. Dit programma nodigt je uit om je potentie te leven, je creatieve talenten te laten excelleren en zelfs te expanderen vanuit het principe van flow. Als jij met hart en ziel, hoofd en handen goed afgestemd bent op je visie zul je merken hoe je creatieve potentieel volledig tot bloei komt en je leven vanuit flow kunt leven.

Jezelf in woord en beeld op weg; Het resultaat is een visie in woord en beeld en een stappenplan voor de toekomst. 

Flow staat voor de drijvende kracht die al het leven voorstuwt naar een volgende expressievorm. Je opent je voor de kracht van het leven zelf. Je leert meer te creeren vanuit je Natuurlijke, Vrije Zelf, je drijfveren en met minder moeite. Dit leidt tot vervulling, een vertrouwen in het leven zelf. Je ziel wordt zichtbaar in je werk

 Voelen, handelen vanuit richting; Mensen die dit programma hebben gevolgd, ervaren in hun leven meer energie, voldoening, vervulling, vertrouwen en focus in hun creatieve werk. Een balans tussen doen en zijn.

 

Ben je er werkelijk aan toe? 

Deze vorm van coaching vraagt om nieuwsgierigheid, stoutmoedigheid en commitment aan je groei. Ben jij bereid je creativiteit, je scheppingskracht, je kunst_zinnigheid in je leven te zien, in te zien en te herzien? 

 

Begeleiding: De Coach, een Kunsten_nar

Als Coach presenteer ik mij als Kunsten_nar. Als Nar spiegel ik je op ludieke wijze, zodat jouw waarheid aan het Licht komt. Ik zet mijn Kunsten daarbij heel afgestemd in (Meditatie, Creativiteit, Improvisatie, Stembevrijding). Ik daag je speels, liefdevol, doch helder uit om jezelf authentiek te laten zien en horen in jouw Expressie, daar waar het er voor jou toe doet. Geniet van mijn helderheid en steun. Ik nodig je uit om als een Beginner in een onbekende ruimte op weg te gaan.  Een Ruimte die jou uiteindelijk openbaart. Wat ik van je vraag is Moed en bereidheid om op weg te gaan in die onbekende Ruimte en steeds 1 doorvoelde stap te nemen. Dan is er een ongekende overvloed op ieder terrein. Degene die mij kennen, weten hoe nuchter, praktisch, stap voor stap ik begeleid en in die stappen liefdevol en helder aanwezig ben. Tijdens het traject hou ik contact met je, daar waar het er toe doet.

Omarm de Spiegel van de Kunsten_nar. Word een Te Gekke Kunstenaar, die is vrij en lekker gek en geniet voluit van wat het Leven haar aanreikt, ongeacht. Zij weet de overvloed van Liefde, Wijsheid, Creativiteit, Humor, Heling, omdat zij zich verbonden weet met haar Bron. Ze vertrouwt op de Beweging van het Leven zelf, op de Flow. Door Bewust Flow te Leren en je stappen te zetten, kan je je er aan over geven.

 

Hoe verloopt het traject?

Coaching is geen therapie. De kunst van het licht houden en het kunnen leren dragen van jezelf staat centraal. Het traject bestaat uit 1 intake van 2 uur waarin we afspraken maken waar je voor wilt gaan. Eens per maand hebben we een sessie van 1,5 tot 2,0 uur waarin we vorderingen bespreken. Veelal zie ik mensen maximaal 6 keer, korter en langer kan ook, afhankelijk van de vraag. Soms komen mensen ook bij mij voor een jaarlijkse update, apk ;-)). Ik reik je oefeningen aan, zodat je creatieve stroom weer op gang komt. Dit doe ik vanuit een zeer verfijnde afstemming. We sluiten bewust samen af waarin we kort terugblikken en vooruitblikken. Email contact tijdens het traject en ook in de nagalm hoort bij het traject. 

 

Gebruikte werkvormen

Ik gebruik werkvormen vanuit 4 peilers: Meditatie - Gewaarzijn, Creativiteit, Improvisatie en Stembevrijding. Voorbeelden zijn: ontspanningsoefeningen, het gesprek (spiegelen in het hier en nu), de kunst van aandacht, mindfullness of light body, helende reizen, individuele vooroudersopstellingen, kernkwaliteiten, biografie (op zoek naar je rode draad), dagboek (wat geeft energie, wat niet), collage gecombineerd met gespecialiseerde onderzoeks- en vraagtechnieken, gestalt-werkvormen, schilderopdrachten, rollenspel en zelfs stoeien als dat klopt ;-)) etc. Werkvormen integreren je totale bewustzijn van denken, voelen en doen. Ze worden zorgvuldig afgestemd en in overleg bepaald. Je ontvangt een werkmap voor je reis op maat. Ook schildertechnieken kunnen geintegreerd worden in de sessies. We onderzoeken waar je vast loopt en wat beweging brengt.

 

Data/Bijdrage

Datum: op afspraak in Zeist op je werkplek.

Uurtarief voor particulieren en kunstenaars €70,--

Uurtarief voor zzp'ers in creatieve beroepen €80,-- (exclusief BTW).

Uurtarief bij vergoeding via werkgever €90,-- (exclusief BTW; geregistreerd bij Kvk: 30241824)

De coaching is aftrekbaar van de belasting. Informeer en Investeer in jezelf:Geef jezelf op !

 

Naar boven

 

Boeken die aansluiten bij mijn werkwijze

In principe staat jouw ervaring in het hier en nu centraal. Soms is het prettig om vanuit die ervaring een boek te lezen. Op die manier integreer je je ervaring, het voelen met je denken. Tijdens het traject dat je bij mij doorloopt, kan het zijn dat ik je aanraad om een boek of een stuk tekst te lezen dat bij jouw specifieke vraag past. Boeken die aansluiten bij mijn werkwijze zijn ondermeer (hopelijk staat mijn eigen boek er binnenkort ook bij ;-)):

 

 

Stembevrijding en Stemexpressie. Toon wie je Bent!  

Wat ooit begon als klanken tijdens de meditatietraining en schilderles, toont zich nu zelfstandig: het gebruik van de Stem in coaching. De Klank heeft mij geroepen om er meer mee te gaan doen, ook mijn klanten en cursisten vragen om mijn stem en ik nodig ze uit tot stem! Als coach heb ik mij de afgelopen jaren verdiept in Klank van instrumenten, stembevrijding en stemexpressie. Klanten hebben mij gevraagd om dit op te nemen in de coaching en ook om er workshops in te geven gecombineerd met Meditatie en Lichaams Bewust Zijn. Als je komt voor een coachingssessie, kan Stembevrijding daar deel van uit maken. Je kunt ook een hele sessie wijden aan je stem. Ik begeleid je hier stap voor stap in met adem, lichaamsoefeningen en klank. Geen zorgen, iedereen kan zingen of klanken. Het mooie van je stem, staat niet voorop, maar je waarheid en waarachtigheid. Na je ongemakhobbel, die iedereen ervaart, maak je klank! Je klankt wat je voelt hier en nu of het nou blij, boos, bedroefd of bang is en zo maak je je vrij van iedere identificatie. Ik sta in alle rust en met alle vertrouwen naast je en moedig je aan. Ik begeleid je op de piano met eenvoudige begeleiding. De pure klank doet haar werk ook na de sessie.

Je kunt op weg gaan met wat er hier en nu is, maar ook met je leervraag, thema of je verlangen. Klank brengt je Essentie voorbij je Persoonlijkheidsgedoe naar buiten. En dat werkt meteen door op alle gebieden van je Leven. Klank zo voel ik, is een medicijn, het heelt diepe lagen die opgeslagen zijn in je lichaam (sbewustzijn). Je Naakte Mens Zijn ontwikkelen dat is waar stembevrijding voor mij over gaat. Dat brengt een ongekende Vreugde, Vitaliteit, en Kwetsbare Kracht. Je ervaart wat Liefde, Wijsheid en Vrijheid inhoudt en je Oneindige Creatieve Potentie en... Humor! Met Stembevrijding ga je in je verticaliteit staan, in de diepe verbinding met jezelf en van daaruit ont_moet je. Heb je er vragen over? Mail mij gerust. Hier in te kunnen begeleiden maakt mij dankbaar, ontroerd en vervuld. Omdat ik jouw Echtheid, je Licht Essentie 'zie' en nu ook hoor en... in Vorm zie komen. 

Voor de stembevrijding geldt het zelfde tarief als bij de coaching. Ik heb gemerkt dat stembevrijding voor mij niet los staat van de coaching zoals ik die vorm geef. Je kunt je sessie op maat bij mij inrichten, precies dat ontvangen wat er hier en nu nodig is. In Ruimte, Licht, Kleur, Woord, Klank en Gebaar VanZelfSprekend jezelf tonen. 

 

 

De Kunst van Flow: creeren vanuit je innerlijke bron training. Op reis met je innerlijke bron... Kom uit de verf, beken je kleur! Toon je stralende kracht!  

Een training van 8 zaterdagen waarin al mijn passies, kunde en ervaring samen komt.

Het ontdekken van je bron. Leer luisteren. Leer te luisteren naar het diepste van jezelf. Voor sommigen is die stem innerlijk een gids, voor sommigen je ware zelf,  de kunstenaar in jou, je bron. Wat het ook is, maakt niet uit. De essentie is dat jij luistert en van binnenuit tot handelen komt. Omdat je voelt dat het klopt in en met jou. Leren die bron steeds dieper te ontmoeten in jouw kleur, jouw klank, jouw gebaar, woord en in flow naar buiten te brengen, uit te drukken en te tonen.
De Kunst van Creeren. Met Energie, klank, licht, kleur en vorm.

Geef de sensitieve kunstenaar of die bron in jou meer de ruimte, kom uit de verf. Creativiteit, kunstzinnig bezig zijn vanuit die bron, is belangrijk voor je. Het is een manier om jezelf te leren kennen en je volledig te ontplooien. In dit ontwikkelen van jezelf merk je dat je vaste patronen hebt die je graag zou willen doorbreken. Je bent klaar voor een volgende stap, een wezenlijke verandering, maar je weet niet hoe. Wellicht dat deze training iets voor jou is. Breng jezelf weer in Flow, die staat van zijn waarin alles als vanzelf lijkt te gaan. Waarin je jezelf vernieuwt, versterkt, en vervult. En leer dat proces van creeren jezelf aan zodat je je kunt blijven vernieuwen, versterken, vervullen. Leer luisteren en te creeren vanuit je bron op een vreugdevolle manier. Besef dat jij creator bent.
Ervaar Flow. Vreugde. Vrijheid. Verbondenheid. Vervulling.

De weg van wilskracht naar overgave, zachte wil. Een besluit.

Misschien heb je het al aan jezelf gemerkt. De weg van pure ego-wilskracht is niet (meer) de jouwe. Je zoekt een andere weg om jezelf te leren kennen, te ontdekken, te groeien, naar buiten te brengen. Om jouw Kunst In Flow naar buiten te brengen. Waarschijnlijk ervaar je jezelf als een sensitief persoon en zoek je naar een manier om in deze wereld er te mogen zijn met deze schitterende kwaliteit. Want het is een kwaliteit. Alleen een die vraagt om een toewijding aan je eigen weg, tempo en vorm, plek. Jouw Kunst.

De weg van vreugde, vrijheid, verbinding. Op weg naar vervulling.

Je kunt leren en groeien vanuit vreugde. Voor mij is dat inmiddels een innerlijk weten en een innerlijk ervaren. Het is een bijzonder avontuur om deze reis te gaan. Om werkelijk te beseffen dat je een creator bent, jij je kunt ontwikkelen in vreugde, steeds opnieuw kunt kiezen voor vreugde. Het enige wat nodig is, is je bereidheid en je leren af te stemmen op je bron, jouw innerlijke stem. Jouw bron weet en beseft wat het beste van het beste voor jou is. En daarmee ben je meteen op je best voor je medemens. Vreugde kan veranderen in een diepgaand besef dat je verbonden bent met je bron, met alles wat leeft. Vreugde, lichtheid brengen in alles wat je doet, kan tot een diepe vervulling leiden. Alles is precies genoeg. Je hebt geen behoefte aan meer, omdat je leert te vertrouwen op iets nodig te hebben in het juiste moment.

De weg van Flow. Jezelf uitdagen. Moeiteloos. Experimenteren, onderzoeken, vragen. Meesterschap.

Leer energie, licht (klank, kleur en vorm) in al je creaties te brengen, zoals projecten, ideeen, thema's in je leven, leer het proces van creeren, vormen. De principes van flow leer je kennen en gebruiken. Het kan je verder brengen dan je ooit durfde te dromen. Wat brengt je in de flow, wat houdt je ervan af? Alles wat je doet, kan bijdragen aan een grotere stroom van binnenuit. Onderzoek die stroom, speel met die stroom, verras jezelf en waardeer jezelf in wie je bent. Creator. Verkrijg meesterschap over je sensitiviteit, energie en creativiteit.

Beken je kleur. Toon je stralende kracht!

Je leert wat het betekent om vanuit creatorschap waar te nemen en je leven te creeren, vorm te geven. Getuige te zijn van je eigen energie, van een ander, de ruimte om je heen en hoe dit vertaalt naar diverse terreinen van je leven (in contact, je werk, projecten, thema's, je creatieve werk). Je sensitiviteit ontwikkelt zich tot een stralende creatieve kracht waarmee je veel kunt betekenen voor de wereld om je heen. En als jij je in kracht laat zien, jezelf toont (in je creatieve werk, je ideeen, je thema's, je projecten), hoe blijf jij dan in verbinding staan met de wereld om je heen vanuit je bron? Je wordt steeds meer afgestemd en je beseft wat liefde wijsheid inhoudt. Ik nodig je uit om je authentieke zelf te laten zien, jezelf te tonen vanuit die oerbron in je gedachten, gevoelens, overtuigingen, (creatief) handelen. Te gaan staan voor (een) waarheid in jou(w creatieve werk).

Data's met globale thema's:

Naar binnen en ontvangen -jezelf leren vullen - vreugde - vertrouwen

sept - basis van bron -innerlijke waarnemer-in en uit flow-sensitiviteit, inzicht, jouw kleur/klank/magneet
nov - perspectieven, leidraad van je bron - essentie-vorm - je kwaliteit dragen, overzicht, jouw contrast
dec - in lijn met je bron, levensdoel, dankbaarheid, waardering, vrede, uitzicht, liefde-wijsheid
jan - besluit- (kleur)energiewerk, punt van overzicht, inspiratielaag, bron naar manifestatie, welke stap nu?

Naar buiten brengen -vrijheid - vervulling - vertrouwen

maart - proces van creeren -manifesteren/vormen - wil/overgave, zachte wil, creatiewiel, co-creatie
mei - expressie van je bron - vele gezichten van je bron - ziel zien in alles. Flower of Life openbaart.
juni - jezelf tonen in je creerende kracht, (blijven) staan met je bron, expansie/overgave aan je gouden Flow.

Er wordt gewerkt met het FLOW-model© en volgens het principe van natuurlijk leren; Dit geeft je meteen inzicht in welke thema's, welke stappen nu voor je liggen in die weg van leven en creeren vanuit je bron.

Voor degene die de Light-Body bij mij hebben gedaan: de energie van de Light Body ligt onder deze training en wordt ook door mij neergezet. Je zult merken hoe praktisch het ook wordt om je bron van licht nu te leven, te belichamen. Beseffen dat jij in de kern leeg bent en jij die ruimte zelf bewust en speels mag vullen, vanuit je creatorschap. Het proces van creeeren vanuit licht en energie naar vorm komt ruimschoots aan bod. Het besef dat je leeg bent is vaak waar meditatietrainingen ophouden. In deze training is het een bijzonder begin. Je beseft werkelijk dat jij die ruimte kunt vullen in co-creatie met je ziel. Je vult jezelf met je diepste bron van vreugde, vrijheid, verbondenheid, en dat leidt tot vervulling, eenheidsbewustzijn.

 

Ben je er werkelijk aan toe?

Deze training vraagt om nieuwsgierigheid, stoutmoedigheid en commitment aan je groei. Ben jij bereid de plek van je creativiteit, je kunstzinnigheid in je leven te zien, in te zien en te herzien? Vraag een meditatie of een kennismakingsgesprek aan.

 

Begeleiding

Degene die mij kennen weten hoe nuchter, praktisch, stap voor stap ik begeleid. Vanuit ontspanning, tijd en ruimte gevend en soms als de groep er om vraagt met actie, met humor en liefdevol je uitdagend. Betrokken en het licht altijd erend. Coachend en heel afgestemd op jou, op de groep als geheel. De training is geen therapie. De kunst van het licht houden staat centraal. Ik reik je oefeningen aan, zodat je creatieve stroom weer op gang komt. Dit doe ik vanuit een zeer verfijnde afstemming. Het is van belang dat je je ervaringen zelf weer innerlijk een plek kunt geven. En mocht je dit willen, kan je individueel met mij tussendoor afspreken voor meer verdieping. 

Realiseer je ook dat je op de eerste plaats er voor jezelf bent. In een (meditatieve) groep verlopen processen vaak wat lichter omdat je gezamenlijk een energie draagt en deelt voorbij woorden. Het is de persoonlijkheid die vaak veel behoefte heeft aan woorden, delen, maar de bron in jou weet dat om patronen te doorbreken dat dit vanuit een andere overstijgende laag gebeurt. Daar waar jij in contact met je bron bent, daar waar het ruim is, licht is en goed is zoals het nu is en waar je hoofd op vakantie is ;-)). Vanuit die ruimte van inizcht, uitzicht en overzicht, verbind je bron met hart, hoofd, en handen en voeten. Het ego wordt dienend aan je bron. Je ontwikkelt je liefde-wijsheid en je ontwikkelt je naar een veelkleurige ronde liefde.

 

Gebruikte werkvormen

Mogelijke werkvormen zijn: meditatie, studies in kleur, klank, vorm, ritme, dans, woord, praktische oefeningen, huiswerkopdrachten voor thuis. Meditaties en oefeningen krijg je mee naar huis zodat je zelf er ook mee aan de slag kunt (projecten, ideeen, thema's, in je creatieve werk).

 

Data/Lokatie/Bijdrage

Datum: 8 zaterdagen.

Lokatie:Zeist.

Bijdrage per dag €80,--

Bijdrage per dag mp3 meditaties/oefeningen €40,00.

Bijdrage 1 malig, €15,-- voor e-book; kleine bijdrage misschien voor schildersmaterialen (in overleg).
Investeer in jezelf:Geef jezelf op voor deze 8 dagen!

 

Naar boven

Naar boven

 

Reacties 2010-2016  

'DANK JE WEL LIEVE JEANETTE! Wat heb jij veel in huis. Je helpt mij bewuster te maken wat er in mij leeft en vorm wil krijgen. De kunstenaar in mij is wakker en ik geniet volop van de weg!' Marian

Wat ben ik dankbaar voor het gesprek met jou, de handreikingen die je mij geeft. Er is rust, ik voel eindelijk mijn lichaam, de wijsheid die er in besloten ligt. Ik voel mij. Dank je voor je wijsheid en je afgestemde kracht.

Tijdens de training voelde ik mijn zelfvertrouwen terug komen, nou dat mag in de krant. Tot mijn grote verbazing nodigde je mij uit om hier dan een krantenartikel over te schrijven voor de groep en deze te presenteren. Ik heb er van genoten van deze uitdaging. Ik wist niet dat ik dit kon. Dank je voor de uitdaging en de speelsheid waar je dat mee doet'. Jouw vertrouwen geeft mij een fundament van waaruit ik verder kan, omdat ik weet dat je het zelf ook leeft, voorleeft en doorleeft. Ik voel dat je ervaring echt is'.


'Als een gebroken vrouw kwam ik bij Jeanette binnen. Twijfelend aan het leven zelf, mijn bereidheid het leven te accepteren, en of mijn krachten om verder te strijden nog wel voldoende waren. Jeanette gaf mij cappucinno en een blok klei.  En een deur die ik eerder niet zag, ging op een kier. En vanaf dat moment zijn we gaan onderzoeken en experimenteren, met een lach en een traan en af en toe een flinke clash, hoe het leven OOK kan zijn. Voor mij, en voor mij alleen. Want dat is de ruimte die ik bij Jeanette voel, ik hoef mij niet beter, maar ook niet slechter voor te doen dan ik ben. Ik mag zijn en vooral ook worden wie ik ook kan zijn. In mooiheid en in lelijkheid, in verdriet, in boosheid, in rancune, in vertwijfeling, maar ook in daadkracht, ondernemingslust, creativiteit en kwetsbaarheid. Helemaal nieuwe bronnen heb ik in mijzelf gevonden, en creatieve krachten die ik niet kende! Jeanette is als een houvast in mijn leven geworden, waar ik niet vaak meer 'gebruik' van hoef te maken, maar de gedachte alleen al aan haar vangnet en betrokkenheid geven mij steeds opnieuw weer de moed om verder te gaan. Dank je wel'. Bernadette.

'Wat een helderheid en to the point zijn, heb je in huis. Je weet het te overstijgen en vanuit eenvoud terug te brengen tot zijn dieperliggende essentie. Inzicht te krijgen in mijn essentie en wat dat dan concreet betekent voor een nieuwe richting maakt dat ik helemaal enthousiast wordt.'

Ik herinner me nog het moment dat ik je ontmoette. Dat was een bijzondere ontmoeting zonder woorden bijna. Weten hier moet ik zijn'.

Een spannende, mooie reis naar mezelf. Jeanette liet me liefdevol en vaardig kennis maken met kanten van mezelf die ik niet kende of vergeten was. Met vragen, beelden, dromen, gevoelens zag ik aspecten van mezelf, die ik weer gebruik in mijn werk en persoonlijk leven. Speels, ondeugend, stralend, twinkelend. Zoals ik als kind was. Eigenschappen die in de loop van der jaren ondergesneeuwd raakten, wachtend om weer tevoorschijn te komen. Een spannende ontdekkingstocht, waarop Jeanette mij leerde de kaart te zien en er op te navigeren. Niet zweverig of vluchtig, maar juist praktisch en helder. Met veel respect en humor. Asta Diepen, beeldend tekstschrijver van Die Pen.

Wat een reis heb ik afgelegd het afgelopen jaar. Mijn werk is veranderd, thuis is het opgeruimd en er is steeds meer ruimte in mij om mijzelf te vinden in dat schilderen. Het kritieke zelf in mij mag nog wat meer ophoepelen, dan onstaat er rust, ontspanning in het schilderen zelf. Dank je wel voor je bijzondere begeleiding, wat een antenne heb jij, wat voel jij mij goed aan.


 

Naar boven

 

Mijn ervaring als coach

Ik geniet van jouw uniek zijn, om daar ruimte aan te geven. Ik geniet er volop van om jou vanuit dat uniek zijn, dat anders zijn je weer in je vreugde, vrijheid en vervulling te brengen. Het moment dat jouw ogen gaan stralen, omdat je het contact met je puurheid, je bron hebt gevonden, ervaar ik als heel bijzonder. De vormen die uit die bron, die scheppende kracht ontstaan hetzij in je werk, in je creatieve werk kunnen mij ontroeren. Ik mag getuige zijn van iets kwetsbaars, teers dat naar buiten komt en dat zijn eigen weg wil vinden, zich opbouwt naar een kracht die staat en zich in vrijheid zichzelf toont aan de wereld. Wat is jouw bron? Wat is jouw kleur die beweging brengt? Wat is jouw contrast die je doet bewegen? Waar ligt jouw Vreugde, waarin geef jij jezelf vrijheid om te zijn wie je bent. Wat is jouw Kunst in je creatieve werk, in je werk? Toon het mij, durf het! Ik ondersteun jou op die weg in het vinden van dat contact met je bron, die scheppende kracht van waaruit oprechte creativiteit vorm krijgt in een creatief werk, een project, een idee, een eigen vorm. Vanuit een hele verfijnde afstemming onderzoek ik met jou wat er in de weg staat om jezelf als die pure bron te laten zien en te uiten, en het te delen met de wereld om je heen. Je bijdrage is belangrijk. Want wat je in je creativiteit naar buiten brengt is belangrijk. Het is een bijdrage aan je eigen bewustzijn en aan de ander (de wereld). De wereld heeft je beelden, vormen in als zijn verscheidenheid en kwetsbaarheid krachtig nodig.
 

 

 

Awakening Your Light Body